Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač
Úvodná stránka · 2% dane z príjmov

2% dane z príjmov

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   
 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej Montessori školy, môžete nám venovať prostredníctvom občianskeho združenia CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín  2 % zo svojej dane. 
 

 

 

Obchodné meno: CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín R

Sídlo: Nemocničná 3333/8B, 02601 Dolný Kubín, SR

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 50057251      


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV 

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, ,v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska .

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech IMM. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 


                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2015. 08:35

Kontakty

 

Infonews 2017

Infonews 01/2017

Infonews 02/2017

Infonews 03/2017

 

 

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011