Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač
Príďte sa na nás pozrieť
Úvodná stránka

Práca

Milí záujemcovia o prácu,

aktuálne voľné pracovné miesta sú nasledovné:

Učiteľ/ka ZŠ

Učiteľ/ka MŠ

Upratovačka

Svoje žiadosti nám zasielajte podľa pokynov na e-mailovú adresu info@montessori.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

 

Komentáre (2) 24.11.2015. 08:34

Jedálne lístky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02.- 17.02.2017 MS

13.02.- 17.02.2017 ZS

06.02.- 10.02.2017 zmena ZS

06.02.- 10.02.2017 ZS

06.02.- 10.02.2017 MS

06.02. - 10.02.2017 Jem ine

30.01.- 03.02.2017 ZS

30.01.- 03.02.2017 MS

30.01. - 03.02.2017 Jem ine

 23.01.- 27.01.2017 ZS

23.01.- 27.01.2017 MS

23.01. - 27.01.2017 Jem ine

16.01.- 20.01.2017 ZS

16.01. -20.01.2017 MS

16.01. - 20.01.2017 Jem ine

09.01.- 13.01.2017 ZS

09.01. - 13.01.2017 Jem ine

09.01. -13.01.2017 MS

19.12. - 22.12. 2016 MS

19.12 - 22.12. 2016 ZS

19.12. - 22.12. 2016 Jem ine

12.12 - 16.12. 2016 ZS

12.12. - 16.12. 2016 MS

12.12. - 16.12. 2016 Jem ine

05.12 - 09.12. 2016 ZS

05.12. - 09.12. 2016 MS

05.12. - 09.12. 2016 Jem ine

28.11 - 02.12. 2016 ZS

28.11. - 02.12. 2016 MS

28.11. - 02.12. 2016 Jem ine

23.11.2015. 08:09

2% dane z príjmov

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   
 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej Montessori školy, môžete nám venovať prostredníctvom občianskeho združenia CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín  2 % zo svojej dane. 
 

 

 

Obchodné meno: CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín R

Sídlo: Nemocničná 3333/8B, 02601 Dolný Kubín, SR

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 50057251      


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV 

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, ,v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska .

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech IMM. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 


                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2015. 08:35

Manifesto 15

 

Milí rodičia a priatelia,

pripojte sa k nám.

http://www.manifesto15.org/sk/

Evolúcia vzdelávania

1. január 2015

Mnohé inšpirujúce dokumenty, ktoré sa zapísali do histórie, sa spájajú s nejakým dátumom. Vyhlásenie nezávislosti USA bolo podpísané 4. júla 1776, Charta 77 vznikla v januári 1977, Dogma 95 zas v roku 1995. Myšlienky sa časom vyvíjajú a menia. Tento manifest predstavuje prehľad našich myšlienok, vízií do budúcnosti a poznatkov, ktoré v súčasnosti máme o učení a vzdelávaní. Tento text slúži ako míľnik, ktorý nám pomôže pochopiť, ako sme na tom v súčasnosti a čomu je potrebné sa ďalej venovať.

 

Ako dokážeme vo svete plnom neistoty s vedomím, že naše vzdelávacie systémy už dávno zastarali, zabezpečiť prosperitu jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti? Musíme pristúpiť k evolúcii vzdelávania.

Čo sme doteraz zistili

 1. „Budúcnosť je už tu – len nie je veľmi rovnomerne rozložená.“ (William Gibson, v Gladstone, 1999). Oblasť vzdelávania výrazne zaostáva za väčšinou ostatných odvetví predovšetkým kvôli nášmu zvyku dívať sa späť, nie vpred. Učíme sa dejiny literatúry, ale nie budúcnosť tvorby textov. Učíme sa o historicky dôležitých matematických konceptoch, ale nezaoberáme sa vytváraním novej matematiky potrebnej pre budúcnosť. Navyše, všetko „revolučné“ vo vzdelávaní sa už udialo, len v menšej miere, tu a tam po kúskoch, v rôznych častiach sveta. Zásadné zmeny v nás a v našich organizáciách sa udejú až vtedy, keď pozbierame odvahu učiť sa navzájom z našich skúseností a prijmeme riziko a zodpovednosť za orientáciu na budúcnosť v našich činoch.

 2. Škola 1.0 nemôže efektívne vzdelávať deti 3.0. Je potrebné znovu definovať a jasne pochopiť, kvôli čomu vzdelávame, prečo to robíme a komu vzdelávacie systémy slúžia. Klasické povinné vzdelávanie je založené na zastaranom modeli z 18. storočia, ktorý slúžil na vytváranie lojálnych a usilovných robotníkov a byrokratov. V post-industriálnej dobe by to už nemalo byť konečným cieľom a zmyslom vzdelávania. Je naopak potrebné podporovať učiacich sa, aby sa z nich stali inovátori schopní využívať svoju kreativitu a predstavivosť s cieľom posunúť spoločnosť ďalej. Výzvy dnešnej doby nedokážeme prekonať starými spôsobmi myslenia. Preto sme všetci spoluzodpovední za vytvorenie budúcnosti, z ktorej budú mať osoh všetci ľudia na svete.

 3. Aj deti sú ľudia. Ku všetkým deťom a študentom sa treba správať s úctou ako ku ľudským bytostiam, ktoré majú základné ľudské práva a povinnosti. To znamená, že študenti musia mať právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa svojho učenia vrátane toho, ako sa riadia ich školy, ako a čo sa učia a vo všetkých ďalších oblastiach svojho bežného života. Až to sa dá nazvať začlenením v pravom zmysle slova. Študenti každého veku musia mať slobodu nasledovať vzdelávacie príležitosti, ktoré sú pre nich vhodné a ktoré si želajú využívať, pokiaľ tým nebudú narušovať právo ostatných robiť to isté. (Prevzaté z EUDEC – European Democratic Education Community – Európska komunita pre demokratické vzdelávanie, 2005).

 4. Vzrušenie z toho, že sa sami rozhodnete „skočiť z útesu,“ je zážitok, ktorý nikdy nezažijete, pokiaľ vás niekto postrčí. Inými slovami, model školy s hierarchickým vzťahom učiteľ-žiak nie je efektívnym spôsobom vzdelávania, pretože zabíja zvedavosť a obmedzuje vnútornú motiváciu. Existujú mnohé iné modely, horizontálne učenie vrátane učenia sa a vyučovania medzi rovesníkmi, ktoré umožňujú študentom zažiť tieto modely v praxi. Vyučujúci by mali vytvoriť študentom priestor a nechať na ich uvážení, kedy budú pripravení skočiť. Robenie chýb je prirodzenou súčasťou procesu učenia. Môžeme všetko skúšať znova a znova. Vo vzdelávacom prostredí bez hierarchie je úlohou učiteľa pomôcť žiakovi dospieť k vyváženému rozhodnutiu. Robenie chýb je v poriadku, ale výchova ľudí nepripravených na život v poriadku nie je.

 5. Neceňme si to, čo môžeme zmerať, ale merajme to, čo si ceníme. V našej posadnutosti všetko testovať sme akosi dovolili OECD, aby sa prostredníctvom režimu PISA stala akýmsi svetovým ministerstvom školstva. Kult merania a štandardizácie vo vzdelávaní sa šíri po celom svete. Na národnej aj medzinárodnej úrovni to vyzerá, ako keby sme všetci súťažili v tom, ktoré dieťa je najlepšie na celom svete. Čo je ešte horšie, z našich škôl vychádzajú politici a vzdelanci, ktorí nevedia, ako výsledky všetkých tých testov interpretovať. Najlepšie inovácie sa často zničia v momente, keď sa začneme zaoberať tým, ako by sme ich najlepšie zmerali. Je potrebné ukončiť povinné testovanie a ušetrené peniaze investovať do vzdelávacích iniciatív, ktoré vytvoria cenné autentické príležitosti pre vzdelávanie.

 6. Ak odpoveď je „technológia“, ako potom znie otázka? Sme tiež posadnutí zavádzaním nových technológií do našich životov a zároveň len málo rozumieme tomu, na čo nám sú, aký majú potenciál a aký dopad na vzdelávanie môžu mať. Vďaka technológiám dokážeme robiť lepšie to isté, čo doteraz, ale používanie nových technológií v starom modeli školstva je premárnená príležitosť. Čierne tabule na kriedu sa nahradili bielymi tabuľami na fixky a SMART tabuľami. Knihy sa nahradzujú tabletmi a čítačkami. Ale v školstve to vyzerá podobne, akoby sme chceli elektrinou z jadrovej elektrárne poháňať konský záprah. Na tradičnom modeli školstva sa nič výrazne nezmenilo, ale my investujeme stále viac prostriedkov na vybavenie škôl týmito nástrojmi bez toho, aby sme využívali ich transformačný potenciál na to, čo a ako sa učíme alebo vyučujeme. Vykonávaním starých činností novými nástrojmi sa školy sústreďujú na manažovanie hardvéru a softvéru namiesto toho, aby pomohli študentom rozvinúť svoj osobnostný potenciál a účelovo využívali sofistikované nástroje.

 7. Digitálna gramotnosť je neviditeľná, a podobne by to malo byť s technológiou v školách. „Neviditeľným učením“ myslíme to, že väčšina učenia prebieha nenápadne prostredníctvom bežných neformálnych a náhodných zážitkov, nie prostredníctvom formálneho vyučovania v triede (Cobo & Moravec, 2011). “Neviditeľné učenie” tiež berie do úvahy technologický pokrok, ktorý umožňuje vytváranie vzdelávacích prostredí (aj mimo školy) pre také príležitosti, pričom, podobne ako vytváranie priestorov, je použitie technológií „neviditeľné“ a plynulé. Ak je výzvou pre naše školy a vlády vytvárať študentov, ktorí vynikajú v kreativite a inovácii, a nie v bezmyšlienkovitom učení sa a recitovaní starých myšlienok spamäti, musíme používať technológie s cieľom podporovať kreatívne a inovatívne smerovanie. Školy by nemali používať počítače na to, aby si študenti spravili „svoju prácu“ podľa vopred pripravených parametrov a s predpísaným očakávaným výsledkom; mali by naopak pomôcť navrhovať a vytvárať produkty a dosahovať učebné výsledky, ktoré siahajú za hranice predstavivosti tých, ktorí zostavovali osnovy. Namiesto toho, aby sme umiestnili technológie do popredia, kde budú brzdiť vzdelávanie, spravme z technológie „neviditeľnú“ súčasť prostredia a umožnime študentom objaviť svoje vlastné cesty vzdelávania použitím týchto nástrojov.

 8. Študentom nemôžeme vložiť poznanie do hlavy. Keď rozprávame o poznaní a inovácii, zamieňame alebo si pletieme tieto pojmy s pojmami údaje a informácie. Príliš často si nahovárame, že deťom dávame poznanie, keď ich testujeme, či nám dokážu zopakovať zapamätané informácie. Aby sme si to vyjasnili: údaje sú kúsky, ktorých spájaním a kombinovaním dostávame informácie. Poznanie je o tom, že tieto informácie vezmeme a sami im dáme na osobnej úrovni zmysel. Inovujeme vtedy, ak konáme na základe toho, čo vieme, a tým vytvárame nové hodnotné veci. Keď porozumieme tomuto rozdielu, odhalíme jeden z najväčších problémov, ktorým čelia predstavitelia každej školy. Vynikáme v spracovávaní informácií, ale nemôžeme z týchto informácií vytvoriť v hlave študenta poznanie bez toho, aby sme poznanie nedegradovali späť na informácie.

 9. “Sieť je učenie” (Siemens, 2007). Vznikajúca pedagogika nového storočia sa nebude starostlivo plánovať. Namiesto toho sa vytvára plynule. Náš pohyb v rámci siete je cestou k učeniu a so zväčšovaním tejto siete sa rozvíja aj naše učenie. V konektivistickom prístupe k učeniu spájame individuálne poznanie dokopy, čím vytvárame nové pochopenie. Zdieľame svoje skúsenosti a vytvárame tým nové (spoločenské) poznanie. Zamerajme sa na schopnosť jednotlivcov pohybovať sa a orientovať v sieti, samostatne sa pripájať a objavovať, ako ich jedinečné poznanie a talent môže prispieť a byť súčasťou riešenia nových problémov.

 10. Budúcnosť patrí tvorcom, geekom, nerdom a knowmadom. Aj keď nie z každého bude alebo by mal byť podnikateľ, tí, ktorí nerozvinú svoje podnikateľské schopnosti, budú v budúcnosti veľmi znevýhodnení. Naše vzdelávacie systémy by sa mali zameriavať na vytváranie entreprenerdov (podnikavých nerdov) - jednotlivcov, ktorí budú vyvažovať svoje špecializované vedomosti schopnosťou snívať, vytvárať, skúmať, učiť sa, podporovať podnikateľské, kultúrne a spoločenské iniciatívy, brať na seba riziko a užívať si proces rovnako ako výsledok bez toho, aby sa obávali prípadných zlyhaní alebo chýb, ktoré sa im na ceste môžu prihodiť.

 11. Porušujte pravidlá, ale nie bez toho, aby ste najskôr jasne rozumeli tomu, prečo. Klasické školstvo stojí na kultúre poslušnosti, vynútenej spolupráci a snahe zapadnúť. Kreatívny potenciál študentov, zamestnancov a našich inštitúcií sa kvôli tomu nevyhnutne otupuje. Je jednoduchšie, keď nám niekto určuje, čo si máme myslieť, ako keď máme rozmýšľať sami za seba. Otvorene klásť otázky, vytvárať povedomie o tom, čo vytvárame a čo tým chceme dosiahnuť, je tým najlepším liekom na neduh inštitucionálnosti. A až potom si môžeme dovoliť odôvodnene porušiť pravidlá súčasného systému, čím narušíme status quo a vytvoríme potenciál uskutočniť skutočnú zmenu.

 12. Môžeme a musíme vybudovať kultúru dôvery v našich školách a komunitách. Pokiaľ sa bude naše školstvo zakladať na strachu, úzkosti a nedôvere, bude prekážkou všetkému, čo sme popísali vyššie. V projekte Minnivate! (MASA, 2014) výskumníci uviedli, že ak chceme mať ako vzdelávatelia potenciál transformovať vzdelanie, potrebujeme motivované skupiny ochotné zapojiť sa, a my sami sa v nich musíme angažovať. To všetko si vyžaduje nový spôsob konania založený na dôvere, vďaka ktorému sa študenti, školy, vlády, firmy, rodičia a komunity prepoja do vzájomne spolupracujúcich iniciatív s cieľom stvoriť budúcnosť nového vzdelávania.

 

Komentáre (26) 16.02.2015. 08:00

Kalendár

Zápis do 1. ročníka

 


Kde:
Kedy:
Čo si priniesť:Bližšie informácie Vám poskytneme na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailom na adrese:
info@montessori.sk
 
Tu si môžete pozrieť Zákon o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.

 

12.01.2015. 09:10

Plán rodičovských stretnutí a skráteného vyučovania 2016-2017

Všetky aktuálne termíny nájdete v kalendári, ktorý pre vás denne aktualizujeme.

 

09.01.2015. 14:03

<< Prvá < Predchádzajúca [1 / 17] Nasledujúca > Posledná >>

Kontakty

 

Infonews 2017

Infonews 01/2017

Infonews 02/2017

Infonews 03/2017

 

 

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011