Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

O nás

V septembri r.1993 urobila Soňa Bobeková veľké rozhodnutie a založila súkromnú materskú školu s ambíciou vytvorenia základnej školy. Pocítila, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno. Pomáha im síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti, sú nútené poslúchať príkazy autorít a tak sa niekde v šere stráca ich individualita, ktorá by za iných okolností mohla „rozkvitnúť“. Zaujala ju Montessori metóda a tak sa rozhodla viesť škôlku v tomto smere. Súkromná MŠ fungovala 2 roky a na tretí rok otvorila svoj prvý ročník súkromnej základnej školy, v r.1995. Postupne, každý rok, otvorila ďalší ročník prvého stupňa základnej školy. V r.1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori, ktorá úzko spolupracovala a dodnes spolupracuje so školou, poskytuje pedagógom vzdelávanie v Montessori pedagogike.

V r.2006 v nej dozrelo rozhodnutie odovzdať svoje „dielo“ do rúk niekomu inému s cieľom, aby konečne mohla aj ona nájsť priestor pre seba samú, svoj čas, aby sa mohla venovať čítaniu, práci s deťmi, nachádzaniu spôsobov, ako aplikovať do praxe mnohé postupy navrhované Mariou Montessori. A tak sa stalo, že v r.2006 sa novým zriaďovateľom stal Ivan Juráš, ktorého ku škole pritiahla potreba naplniť zmysel, poskytnúť deťom možnosť prostredia, v ktorom by sa mohli rozvíjať slobodne. Spolu s ním prišla aj vízia vytvoriť druhý stupeň základnej školy. To sa podarilo v r.2007, kedy sa zo Súkromnej základnej školy 1.- 4. ročník s materskou školou stala Súkromná základná škola s materskou školou.

V septembri 2009 sme sa presťahovali do nových priestorov na Heyrovského ul. č. 2, čím sme získali spoločný priestor pre základnú aj materskú školu.

V septembri 2013 sme sa presťahovali do nových väčších priestorov na Borinskej ul. 23.

A tak sa celý tento náš tím spoločne stará o to, aby škola stála na pevných nohách, aby deťom poskytla to, čo im právom patrí – priestor pre slobodný a rovnocenný rozvoj.


    Ivan Juráš, Zriaďovateľ


    Gabriela Cabanová, Riaditeľka školy


   Peter Rybanský, Vedúci učiteľ ZŠ, učiteľ v 3. trojročí ZŠ


   Silvia Vajčiová, Vedúca učiteľka v MŠ 


    Veronika Ščepánková, Montessori metodička


  Kristián Berecz, technický pracovník

   Terézia Pešková, Tajomníčka

   Alenka Balogová, Učiteľka v 1. trojročí ZŠ A

  Nikola Košnárová, Učiteľka v 1. trojročí ZŠ A


                                Gettvertová Renáta, Učiteľka v 1. trojročí ZŠ A


  Lucia Bieleková, Učiteľka v 1. trojročí ZŠ B


   Andrea Adamuščinová v 1. trojročí ZŠ B


   Erika Kopisová, Učiteľka v 1. trojročí ZŠ B


  Natália Němcová, Učiteľka v 2. trojročí ZŠ


   Barbora Valovičová, Učiteľka v 2. trojročí ZŠ


  Lena Bočkayová, Učiteľka v 2. trojročí ZŠ

   Ivanka Baborová, Učiteľka v 3. trojročí ZŠ
   Mijriam Brišová, Učiteľka v 3. trojročí ZŠ
   Ivana Valachová, Učiteľka v 3. trojročí ZŠ


   Ivan Belička, Učiteľ v 3. trojročí ZŠ 

   Žaneta Mrvová, Učiteľka anglického jazyka v ZŠ
   Roman Rusnák, Vychovávateľ v ŠKD + telesná výchova + chémia

    Michaela Vašeková, Vychovávateľ v ŠKD

   Elena Černá, Učiteľka v MŠ A 3-6

 
  Hanka Matušková, Učiteľka v MŠ A 3-6