Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Seminár - Stavebné prvky Montessori pedagogiky

V utorok, 12. januára 2010, sme mali znova možnosť stretnúť sa a porozprávať o Montessori výchove a vzdelávaní našich detí. Pozreli sme si aj video natočené počas bežného vyučovania v našej škole, čo bolo zaujímavé najmä pre rodičov budúcich školákov. Dohodli sme sa, že budeme na naše stretnutia pripravovať viac videonahrávok, aby sme si tak mohli spoločne pozrieť, ako sa jednotlivé princípy Montessori uplatňujú v každodennej praxi v našej škole aj škôlke.
Tentoraz boli pripravené viaceré materiály na voľnú prácu, aby sme mohli na vlastnej koži spoznávať, ako sa deti prostredníctvom materiálov učia.
Spoločne sme sa zaoberali len jedným z nich - materiálom pripraveným pre dospelých, ktorí chcú spoznať princípy Montessori. Volá sa „Stavebné prvky Montessori pedagogiky“. Sú to kocky s obrázkami z našej prax, citátmi a názvami princípov. Pokúšali sme sa dohodnúť na tom, ako ich zostaviť do takej stavby, ktorá by vyjadrovala naše spoločné vnímanie tejto pedagogiky. Podstatné bolo nakoniec si uvedomiť, že každý z princípov je rovnako dôležitý a nenahraditeľný pre konečný úspech a je úlohou dospelých všetky princípy poznať a uplatňovať s láskou a empatiou voči dieťaťu. Zhodli sme sa, že tieto kocky nám môžu do budúcnosti slúžiť aj ako námety na rozhovory :o)
Plánovanú prezentáciu práce s multiplikačnou tabuľkou sme odložili na budúce stretnutie, rovnako ako voľnú prácu s Montessori materiálmi zo školy aj škôlky. (stereognostické vrecúška, hmatové párovanie, veľká šesťuholníková krabica, doska na násobenie, mestá a dediny na Slovensku, trinomická kocka).

Komentáre (1) 31.01.2010. 22:51

Projekt

 „Čo robí moja mamka,ocko?“ Takto sa volá projekt , do ktorého sme zapojili aj našich rodičov. Úlohou detí je zistiť, čo zaujímavé robia ich rodičia, keď sú v práci.
Ako prvý odprezentoval prácu svojej maminky prvák Peťko.

Čítaj... Komentáre (1) 31.01.2010. 18:01

Aktivity

Tá usmiata tvárička patrí Gine, ktorá k nám prišla z Ameriky. Učí nás angličtinu. Zaujímavé sú hodiny, keď máme „science“.

Čítaj... Komentáre (0) 30.01.2010. 09:41

Čarodejník z krajiny OZ

Pred vianočnými prázdninami sme sa priviedli do vianočnej nálady každoročným divadielkom, teda besiedkou. Dej tej tohtoročnej sa odohrával v Kansase, ale aj v čudesnej krajine s názvom Oz. Hlavná postava Dorotka nás v klasickom americkom príbehu Čarodejník z krajiny Oz spolu so svojim psíkom Totom presvedčila, že niet na svete lepšieho miesta, než je domov. Po predstavení, ktoré sa veľmi páčilo nielen nám aktérom, ale aj divákom – rodičom, sme sa s nimi pozhovárali a občerstvili na príjemnom pobesiedkovom stretnutí. Deti predávali dokonca vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice a domov sme odchádzali plní pravého vianočného ducha.

Komentáre (1) 20.01.2010. 09:49

Adventné dielne

Tak, a je tu čas Vianoc. Čas adventu, teda čas, ktorý netrpezlivo očakávame do príchodu Vianoc. Hlavne my deti. A tak, ako si tento čas skrátiť, alebo ho prinútiť, aby rýchlejšie plynul? My v škôlke sme na to prišli. Vo štvrtok, 10.12.09, popoludní, sme pozvali našich rodičov na adventné dielne. Trieda sa razom premenila na maličké zákutia. V každom z nich sa to hmýrilo rodičmi a deťmi, ktoré si vyrábali ikebany z ihličia, alebo ozdobovali perníčky. Niektoré si chceli vyzdobiť domovy anjelmi a hviezdami z papiera. Iné len tak postávali, chutnali či privoniavali k vianočným oblátkam, ktoré nám prišiel piecť Danielkin dedko. Jááj to bola dobrota ! A opäť plní zážitkov a milých prekvapení, ktoré sme si sami pripravili, sme sa vracali do svojich domovov.
A Vianoce môžu prísť !!!

Komentáre (1) 10.12.2009. 00:08

Novembrová diskusia s rodičmi

V utorok 24. novembra sa uskutočnilo druhé stretnutie rodičov, pedagógov, „zvedavcov“ a priaznivcov Montessori pedagogiky. Na začiatok sme sa zamerali na „cvičenie ticha“ s príjemnou hudbou - akým prínosom môže byť pre dieťa i celý kolektív detí vrátane pedagóga. Objektom nášho sústredenia boli gaštany a rôzne činnosti s nimi, do ktorých sme zapojili zrak, hmat, pamäť, slovný opis, priestorové vyjadrenie, interakciu a pod.

Aktivitami, ktoré nasledovali po cvičení ticha, sme mohli spoznať a zažiť, ako prebieha proces učenia v montessori pedagogike. Rozprávali sme sa o princípoch pripraveného prostredia, slobody v rámci hraníc, trojstupňovej metóde poznávania a trvalosti získavania poznatkov.Jedným zo spôsobov, ako umožniť deťom trvalosť získaných vedomostí, je fakt, že deti sa stretajú a pracujú s rovnakým materiálom v materskej škole ako v základnej škole od prvej po deviatu triedu. Ako takýto materiál, prínosný pre všetky vekové skupiny, môže vyzerať a ako s ním pracujú deti v rôznom veku, to sme mali možnosť spoznať na trinomickej kocke, ktorú deti využívajú najmä na rozvoj matematickej predstavivosti vo všetkých vekových kategóriách. Hanka, pani učiteľka druhého trojročia, nám na základe rozprávky ukázala množstvo možností hry s kockou a zároveň „hravé odvodenia“ rôznych matematických vzorcov a pravidiel. Učitelia pridali svoje zaujímavé skúsenosti z pozorovania žiakov pracujúcich s týmto materiálom. Kocku si mohli vyskúšať i rodičia.
Po prestávke sme sa v diskusnom fóre zaoberali možnosťami zapájania sa rodičov do školského procesu priamo medzi školákmi (resp. škôlkarmi) formou prezentácie svojej zaujímavej profesie, záujmov či iných činností, ktoré by mohli deti zážitkovou formou obohatiť.
Diskutovali sme o spôsobe ranného „vítania“ detí v MŠ a o odovzdávaní informácií medzi pedagógmi a rodičmi na konci dňa, aby mal rodič lepšiu spätnú väzbu o tom, čo dieťa v daný deň zažilo, čím sa zaoberalo a pod. Načrtli sa nové možnosti, o ktorých bude vedenie MŠ čoskoro rodičov informovať. Zároveň sme sa zamýšľali, prečo sa na seminároch a diskusných fórach zúčastňuje len zlomok rodičov, z čoho môže pravdepodobne plynúť ich nezáujem a ako stretnutia zatraktívniť.
Najbližšie stretnutie sa uskutoční v utorok 12. januára 2010 (čas sa upresní). Podnety na témy do diskusie, otázky a reakcie môžete posielať na info@montessori.sk.

-mjť-

Komentáre (0) 04.12.2009. 11:12

Noc v škole 09

Vo štvrtok 26. novembra sme si, deti aj učitelia, priniesli do školy okrem iných každodenných vecí aj spacáky, karimatky, pyžamá a zubné kefky. Po vyučovaní nás totiž nečakal ako po iné dni školský klub a odchod domov ale ping-pongový a drevinkový turnaj, vianočné dielne, akadémia a nakoniec to, na čo sme sa tešili najviac – spanie v škole! Tohtoročná noc v škole sa líšila od minuloročnej v tom, že vianočných dielní sa zúčastnili aj rodičia – či už ako pomocníci svojich ratolestí, alebo ako aktívni „umelci“, ktorí nás naučili nejakej tvorivej činnosti. Po skončení náročných ale krásnych aktivít sme sa zaslúžene navečerali a mohla začať akadémia. Na nej nám žiaci predviedli, čomu sa venujú, čo dokážu a my ostatní sme sa nadchýňali ich talentom a tešili sa, že u nás rastú také šikovné deti. Zaspali sme unavení, ale nadšení z celého dňa a plne pripravení na adventné obdobie.

Komentáre (0) 01.12.2009. 00:20

Kontakty na MŠ a ZŠ

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011