Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Program dňa v materskej škole

Deti 3 - 6 rokov
 7:00  -   8:00   príprava triedy, čítanie príbehu, rozcvička  
 8:00  -   8:10   ranný rozhovor (+ elipsa)
 8:10  - 10:30  voľná práca / hra detí
Deti 3 - 4 roky
10:30 - 11:30   pobyt vonku, príprava na obed
11:30 - 12:30   obed, hygiena
12:30 - 14:30   oddych/spánok, príprava na olovrant
14:30 - 15:00   olovrant
15:00 - 16:00   výchovy podľa rozvrhu (výtvarná, hudobná, dramatická, telesná, 
                           prírodovedný projekt, angličtina)
16:00 - 17:00   pobyt vonku
Deti 4 - 6 rokov
10:30 - 12:00  pobyt vonku, príprava na obed
12:00 - 13:00  obed, hygiena
13:00 - 13:30  oddych
13:30 - 16:00  vyýchovy podľa rozvrhu(výtvarná, hudobná, dramatická, telesná,
                          prírodovedný projekt, angličtina), olovrant
16:00 -17:00   pobyt vonku
 
Ráno prichádzame do škôlky do 8:00, aby sme mali dostatok času na voľnú prácu.
V tomto čase sa môžeme slobodne pohybovať v jednotlivých oddeleniach: praktický život – výtvarná, zmyslová oblasť – matematika, jazyk – kozmická a zvoliť si aktivitu podľa vlastného rozhodnutia. Pani učiteľky pritom sledujú naše senzitívne obdobia a pomáhajú nám, keď treba.
 
V PRAKTICKOM ŽIVOTE prelievame farebnú vodu, pinzetujeme a presýpame na mnoho spôsobov...

...ale tiež napríklad pomáhame s prípravou desiaty, ktorú každý papá, keď je hladný, najneskôr však do 9:40

 

V ZMYSLOVEJ OBLASTI si cibríme svoje zmysly, zdokonaľujeme sa v pojmoch dĺžky, hrúbky či výšky.

 

Pestrý a zaujímavý MATEMATICKÝ MATERIÁL nás zasväcuje do tajov čísel.

 

V JAZYKOVEJ OBLASTI sa oboznamujeme s písmenkami, slovami a pripravujeme sa na budúce čítanie a písanie. Materiál KOZMICKEJ výchovy nás učí všeličomu o vesmíre, zemi, prírode, človeku... 

 

O 8:00 - 8:10 sa zbiehame „na elipsu“. Je to naozajstná elipsa nalepená na koberci. Na elipse sa učíme chodiť pomaly a potichu a stále sústredene držíme niečo v obidvoch rukách – väčšinou podľa toho, o čom sa v ten týždeň rozprávame. Pritom nám hrá príjemná hudba. Takisto si tu zaspievame, zacvičíme, porozprávame sa...

 

No a po elipse máme voľnú prácu a po nej ideme von, kde sa môžeme dosýtosti vyšantiť a kto chce, môže sa priučiť nejakým zručnostiam – obľúbené je jesenné hrabanie lístia. Na čerstvý vzduch chodíme za každého počasia, veď aj prechádzka v gumákoch a pršiplášťoch vie byť dobrodružná. 

 

A potom hurá na obed!

 

S plnými bruškami a po náročnom predpoludní si treba trochu oddýchnuť. Niektorí ideme do postieľok, kde si vypočujeme rozprávku a ak sme veľmi unavení, zaspíme. 

 

Predškoláci si tiež trošku oddýchnu v pohodlnej polohe na koberci pri počúvaní rozprávky. 

 

Potom začínajú rôzne výchovy...

 

 

 

Popoludní sa opäť môžeme hrať, občas ideme hneď von, niečo vyrábame alebo sa rozprávame, spievame si či cvičíme a beháme. Niekoľkokrát do týždňa máme krúžky.

 

 

16.01.2008. 20:28

Montessori v Gombíkove

V piatok 18. januára sa deti z nášho tanečného krúžku (Margarétka, Terezka, Ulka, Pavla, Aninka a Ivanko) ocitli vďaka rozprávkovému vláčiku Ohýbačiku a Tralaláčiku v televíznom Gombíkove. Lucii, Mišovi, Gombičke a Gombíčkovi priniesli dobrú náladu a naučili ich (a snáď aj malých divákov) latinsko-americký tanec Merengue (v Peťkinej choreografii) a zimnú pesničku, ktorú nacvičili s Lýdiou...

Čítaj... 13.01.2008. 02:40

Odkazy na zaujímavé stránky

Association Montessori Internationale

Montessori Europe

American Montessori Society

Společnost Montessori v ČR

www.montessori-science.org/montessori_science_journal.htm

 

19.08.2007. 20:29

Slovenská asociácia Montessori

Heyrovského 2, 841 03 Bratislava
IČO: 317 94 351,DIČ: 202 1491 670
tel. číslo: 0910 969 449
Kontaktná osoba: Soňa Bobeková


Charakteristika činnosti SAM:

Slovenská asociácia Montessori vznikla v roku 1998 ako občianske združenie za účelom všeobecnej podpory rozvoja Montessori pedagogiky na Slovensku.

Ciele SAM:

 • zastrešenie a koordinácia aktivít súvisiacich s Montessori pedagogikou na Slovensku

 • prednášková činnosť (oboznamovanie verejnosti s pedagogikou Márie Montessori)

 • vzdelávanie (organizovanie kurzov Montessori pedagogiky na Slovensku)

  Čítaj... 13.02.2007. 12:33

  Maria Montessori

  Maria Montessori žila v rokoch 1870 – 1952. V roku 1896 bola ako prvá žena v Taliansku promovaná na doktorku medicíny.Pracovala ako asistentka na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme, kde sa začala venovať práci so slabomyseľnými deťmi. V rokoch 1898 - 1900 bola vedúcou školy pre vzdelávanie liečebných pedagógov a zároveň prevádzala prax detskej lekárky. Neskôr študovala psychológiu a filológiu. V rokoch 1904 - 1908 viedla katedru antropológie na Univerzite v Ríme. 6.januára 1906 otvorila Dom detí - prvé predškolské zariadenie.Od tej doby sa plne venovala pedagogickej, spisovateľskej a prednáškovej činnosti. Založila prvú asociáciu pre šírenie svojich metód Opera Montessori. V období fašizmu zatvorili jej školy v Taliansku a Nemecku, v Rakúsku pálili jej knihy. Po roku 1939 žila v Indii, kde podnietila zakladanie Montessori škôl. V roku 1949 sa vracia do Európy, až do svojej smrti žije v Holandsku. Svoje poznatky z výskumu v pedagogickej oblasti zhrnula v knihách:

   

  • The Montessori method

  • Advanced Montessori method

  • Spontaneous activity in education

  • Dr. Montessori´s own handbook

  • The absorbent mind (Absorbující mysl – Praha 2002)

  • The discovery of the child (Objevování dítěte – Praha 2000)

  • The secret of the childhood (Tajuplné dětství - Praha 1998)

  13.02.2007. 01:19

  << Prvá < Predchádzajúca [17 / 17] Nasledujúca > Posledná >>

  Kontakty

   

  Infonews 2017

  Infonews 01/2017

  Infonews 02/2017

  Infonews 03/2017

   

   

  Telefonické kontakty:

  v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

  ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

  MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                    do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                    do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011