Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Články o Montessori

Pokoj v duši - článok o našej škole v časopise Dobrá škola 

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/dat-dieta-do-inej-skoly-nie-je-lahke-ale-moze-to-stat-za-to/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika-skusenosti-z-praxe/

Montessori, aneb "když si děti mohou dělat, co chtějí".

Tradičné vyučovanie ochudobňuje naše deti

 

Komentáre (0) 06.07.2014. 08:03

Ako sa v našej škole učí...

Ak chcete vedieť, ako sa v našej škole učí  a ako sa v nej  naši žiaci cítia,
pozrite si prezentáciu  Pavly Geschwandtnerovej a Margaréty Rušinovej,
žiačok III. trojročia na konferencii Škola pre 21. storočie,
ktorá sa konala 16. mája 2014 v Bratislave.
http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html

Prezentácia č. 6 s názvom Ako sa učíme v našej škole, prednáška žiačok Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori

Komentáre (0) 12.06.2014. 21:03

Montessori kurz - pani Štarková

Milí rodičia, priatelia Montessori pedagogiky. Pani Štarková organizuje na Slovensku a v Českej republike mnoho rokov kurz o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori - "Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom(dedkom), dobrou au pair":


1.stupeň:"Aktivity každodenného života" pre vek 0-6rokov

2.stupeň:"Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6rokov
3.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Geometria" 1-12rokov
4.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika I." 4-12rokov
5.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika II." 5-12rokov
6.stupeň:"Geografia, Zoológia, Botanika" pre vek 1-12rokov
7.stupeň:"Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,
Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12rokov
8.stupeň:"Reč, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie" 0-12rokov
9.stupeň: "Zlomky" pre vek 5-12rokov

Po absolvovaní 1. a 2.stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie.


Termíny najbližších kurzov:

24. 01. 2015 - Bratislava - 3. stupeň

25. 04. 2015 - Bratislava - 4. stupeň

26. 04. 2015 - Bratislava - 5. stupeň

01. 05. 2015 - Bratislava - 1. stupeň

02. 05. 2015 - Bratislava - 2. stupeň

13. 06. 2015 - Bratislava - 6. stupeň

14. 06. 2015 - Bratislava - 7. stupeň

Kurzy sa konajú v čase od 9-18hod.

Cena: 33Eur/deň. Poplatok za opakovanie 50 %.

Na kurz je potrebné nahlásiť sa u pani Štarkovej.

Lektor: MVDr. Eva Štarková, alfamilia@alfamilia.sk
mobil 0903 631 640, 0918 98 0008, 0903 609 440

02.06.2014. 06:43

Za rovné školstvo

http://www.zarovneskolstvo.sk/

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/815041-sukromne-skoly-na-slovensku-bojuju-aby-im-nevzali-peniaze/

Komentáre (6) 26.04.2014. 08:31

2% dane z príjmov

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   
 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej Montessori školy, môžete nám venovať prostredníctvom nášho občianskeho združenia Inštitútu Marie Montessori v SR  2 % zo svojej minuloročnej dane (fyzické osoby). Pre právnické osoby platí, že ak v priebehu roku 2013, prípadne v roku 2014 do dátumu podania daňového priznania poukázali finančný dar minimálne vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžu darovať 2 % z dane. Ak finančný dar nepoukázali, môžete venovať 1,5 % z dane.

Obchodné meno: Inštitút Marie Montessori v SR

Sídlo: Bratislava - Lamač, 841 03, Heyrovského 2

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 42254019                                                                                                                                        

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Darovacia zmluva 

 

15.02.2014. 15:47

Kurz Montessori - pani Bobeková

 

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemci získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Diplom vydaný Slovenskou asociáciou Montessori umožňuje absolventom pracovať v zahraničnej Montessori materskej škole.

Kurz končí záverečným kolokviom, po ktorom dostanú účastníci osvedčenie za účasť. Tí, ktorí odovzdajú určené práce a absolvujú potrebný počet hospitácií, dostanú aj diplom SAM.
Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava
Ukončenie:
záverečné skúšky, certifikát Slovenskej asociácie Montessori 
 
Bližšie info na www.montessoria.sk

21.01.2014. 09:33

Materská škola

V prípade, že máte záujem navštíviť našu materskú školu, organizujeme pre Vás od novembra 2014 možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese. 

K dispozícii je návštevný čas od 7:45 – 12:00h každý utorok a štvrtok. Návšteva je ukončená konzultáciou s učiteľom.

Cena za návštevu je 10 eur za osobu.

Maximálny počet návštevníkov súčasne v jeden termín je 4.

Na návštevu sa treba vždy vopred nahlásiť na telefónnom čísle  0911 542 039.

Počas návštevy nie je povolená fotodokumentácia.
 
Je dôležité, aby ste si pred návštevou u nás prečítali pravidlá, ktoré je pri samotnej návšteve potrebné dodržiavať. 

Pravidlá pre návštevníkov nájdete tu. Nezabudnite si priniesť obuv na prezutie.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

30.10.2013. 11:03

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011