Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Plán rodičovských stretnutí a skráteného vyučovania 2016-2017

Všetky aktuálne termíny nájdete v kalendári, ktorý pre vás denne aktualizujeme.

09.01.2015. 14:03

Kurz R+R

Občianske združenie Inštitút Marie Montessori v SR
v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ Marie Montessori v Bratislave
si Vás dovoľujú pozvať na kurz
REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Kurz bude prebiehať na jesen 2015 pod vedením psychológov Tatjany a Pavla Kopřivovcov.
Podrobnosti nájdete v priloženom odkaze.

public/image/Pozvanka R+R Jesen 2015-1.pdf

Milí rodičia a priatelia,
 
radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania letného pobytového kurzu Respektovat a být respektovaný s programom pre deti.
Bližšie informácie nájdete na v pozvánkach:
Víkend R+R a Letný pobyt R+R.

 

Komentáre (266) 12.12.2014. 09:34

Rada školy

Milí rodičia,

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2013-14 nájdete tu.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2014-15 nájdete tu.

Štatút Rady školy si môžete prečítať tu.

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 14.01.2016.

Najbližšie zasadnutie Rady školy bude   

RADA ŠKOLY

Na škole funguje Rada školy v zložení: 

zriaďovateľ: Ivan Juráš  

zástupca za zriaďovateľa: Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ: Hana Horáková , Monika Bodnár 

 zástupcovia za rodičov ZŠ: Katarína Lesayová, Jozef Dobrík

 zástupcovia za učiteľov MŠ: Elena Černá, Eva Vyšňovská

 zástupcovia za učiteľov ZŠ: Alena Balogova, Peter Rybanský

 zástupca za nepedagogicky zbor: Monika Vadkertiová

 

 

 

 

 

 

Komentáre (0) 28.10.2014. 14:51

Články o Montessori

Pokoj v duši - článok o našej škole v časopise Dobrá škola 

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/dat-dieta-do-inej-skoly-nie-je-lahke-ale-moze-to-stat-za-to/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika-skusenosti-z-praxe/

Montessori, aneb "když si děti mohou dělat, co chtějí".

Tradičné vyučovanie ochudobňuje naše deti

 

Komentáre (1) 06.07.2014. 08:03

Ako sa v našej škole učí...

Ak chcete vedieť, ako sa v našej škole učí  a ako sa v nej  naši žiaci cítia,
pozrite si prezentáciu  Pavly Geschwandtnerovej a Margaréty Rušinovej,
žiačok III. trojročia na konferencii Škola pre 21. storočie,
ktorá sa konala 16. mája 2014 v Bratislave.
http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html

Prezentácia č. 6 s názvom Ako sa učíme v našej škole, prednáška žiačok Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori

12.06.2014. 21:03

Montessori kurz - pani Štarková

Milí rodičia, priatelia Montessori pedagogiky. Pani Štarková organizuje na Slovensku a v Českej republike mnoho rokov kurz o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori - "Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom(dedkom), dobrou au pair":


1.stupeň:"Aktivity každodenného života" pre vek 0-6rokov

2.stupeň:"Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6rokov
3.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Geometria" 1-12rokov
4.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika I." 4-12rokov
5.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika II." 5-12rokov
6.stupeň:"Geografia, Zoológia, Botanika" pre vek 1-12rokov
7.stupeň:"Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,
Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12rokov
8.stupeň:"Reč, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie" 0-12rokov
9.stupeň: "Zlomky" pre vek 5-12rokov

Po absolvovaní 1. a 2.stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie.


Termíny najbližších kurzov:

04. 04. 2016 - Bratislava - 8. stupeň

18.06. 2016 - Bratislava - 6. stupeň

19.06. 2016 - Bratislava - 7. stupeň

02.09. 2016 - Bratislava - 4. stupeň

03.09. 2016 - Bratislava - 5. stupeň

05.11. 2016 - Bratislava - 3. stupeň
06.11. 2016 - Bratislava - 9. stupeň

17.12. 2016 - Bratislava - 1. stupeň
18.12. 2016 - Bratislava - 2. stupeň

Kurzy sa konajú v čase od 9-18hod.

Ak sa hlásite na 3.-8.stupeň,
uveďte, kedy ste absolvovali 1.-2.stupeň, prosím!).

Cena: 33Eur/deň. Poplatok za opakovanie 50 %.

Na kurz je potrebné nahlásiť sa u pani Štarkovej.

Lektor: MVDr. Eva Štarková, alfamilia@alfamilia.sk
mobil 0903 631 640, 0918 98 0008, 0903 609 440

02.06.2014. 06:43

Kurz Montessori - pani Bobeková

 

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemci získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Diplom vydaný Slovenskou asociáciou Montessori umožňuje absolventom pracovať v zahraničnej Montessori materskej škole.

Kurz končí záverečným kolokviom, po ktorom dostanú účastníci osvedčenie za účasť. Tí, ktorí odovzdajú určené práce a absolvujú potrebný počet hospitácií, dostanú aj diplom SAM.
Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava
Ukončenie:
záverečné skúšky, certifikát Slovenskej asociácie Montessori 
 
Bližšie info na www.montessoria.sk

21.01.2014. 09:33

Kontakty

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011