Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Zápis do 1. ročníka

 


Kde:
Kedy:
Čo si priniesť:Bližšie informácie Vám poskytneme na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailom na adrese:
info@montessori.sk
 
Tu si môžete pozrieť Zákon o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.

 

Komentáre (0) 12.01.2015. 09:10

Plán rodičovských stretnutí a skráteného vyučovania 2015-2016

Všetky aktuálne termíny nájdete v kalendári, ktorý pre vás denne aktualizujeme.

Komentáre (0) 09.01.2015. 14:03

Kurz R+R

Občianske združenie Inštitút Marie Montessori v SR
v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ Marie Montessori v Bratislave
si Vás dovoľujú pozvať na kurz
REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Kurz bude prebiehať na jesen 2015 pod vedením psychológov Tatjany a Pavla Kopřivovcov.
Podrobnosti nájdete v priloženom odkaze.

public/image/Pozvanka R+R Jesen 2015-1.pdf

Milí rodičia a priatelia,
 
radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania letného pobytového kurzu Respektovat a být respektovaný s programom pre deti.
Bližšie informácie nájdete na v pozvánkach:
Víkend R+R a Letný pobyt R+R.

 

Komentáre (14) 12.12.2014. 09:34

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk - dodávka zemného plynu a elektrickej energie do odberného miesta.

Komentáre (0) 20.11.2014. 13:38

Rada školy

Milí rodičia,

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2013-14 nájdete tu.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2014-15 nájdete tu.

Štatút Rady školy si môžete prečítať tu.

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 14.01.2016.

Najbližšie zasadnutie Rady školy bude 07.04.2016. 

RADA ŠKOLY

Na škole funguje Rada školy v zložení: 

zriaďovateľ: Ivan Juráš  

zástupca za zriaďovateľa: Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ: Hana Horáková , Monika Bodnár 

 zástupcovia za rodičov ZŠ: Katarína Lesayová, Jozef Dobrík

 zástupcovia za učiteľov MŠ: Elena Černá, Eva Vyšňovská

 zástupcovia za učiteľov ZŠ: Alena Balogova, Peter Rybanský

 zástupca za nepedagogicky zbor: Monika Vadkertiová

 

 

 

 

 

 

Komentáre (0) 28.10.2014. 14:51

Články o Montessori

Pokoj v duši - článok o našej škole v časopise Dobrá škola 

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/dat-dieta-do-inej-skoly-nie-je-lahke-ale-moze-to-stat-za-to/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika-skusenosti-z-praxe/

Montessori, aneb "když si děti mohou dělat, co chtějí".

Tradičné vyučovanie ochudobňuje naše deti

 

Komentáre (1) 06.07.2014. 08:03

Ako sa v našej škole učí...

Ak chcete vedieť, ako sa v našej škole učí  a ako sa v nej  naši žiaci cítia,
pozrite si prezentáciu  Pavly Geschwandtnerovej a Margaréty Rušinovej,
žiačok III. trojročia na konferencii Škola pre 21. storočie,
ktorá sa konala 16. mája 2014 v Bratislave.
http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html

Prezentácia č. 6 s názvom Ako sa učíme v našej škole, prednáška žiačok Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori

Komentáre (0) 12.06.2014. 21:03

Kontakty na MŠ a ZŠ

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011