Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Kurz R+R

Občianske združenie Inštitút Marie Montessori v SR
v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ Marie Montessori v Bratislave
si Vás dovoľujú pozvať na kurz
REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Kurz bude prebiehať na jesen 2015 pod vedením psychológov Tatjany a Pavla Kopřivovcov.
Podrobnosti nájdete v priloženom odkaze.

public/image/Pozvanka R+R Jesen 2015-1.pdf

Milí rodičia a priatelia,
 
radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania letného pobytového kurzu Respektovat a být respektovaný s programom pre deti.
Bližšie informácie nájdete na v pozvánkach:
Víkend R+R a Letný pobyt R+R.

 

Komentáre (602) 12.12.2014. 09:34

Rada školy

Milí rodičia,

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2013-14 nájdete tu.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2014-15 nájdete tu.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2015-16 nájdete tu.

Štatút Rady školy si môžete prečítať tu.

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 14.01.2016.

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 02.11.2016.

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 01.02.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 25.04.2017

Najbližšie zasadnutie Rady školy bude 27.06.2017

RADA ŠKOLY

Na škole funguje Rada školy v zložení: 

zriaďovateľ: Ivan Juráš, konateľ AMOS EDU, s.r.o.

zástupca za zriaďovateľa: Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ: Dáša Malá Fabšíková, Monika Bodnár

 zástupcovia za rodičov ZŠ: Katarína Lesayová, Hana Horáková

 zástupcovia za učiteľov MŠ: Elena Černá, Silvia Vajčiová

 zástupcovia za učiteľov ZŠ: Peter Rybanský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre (0) 28.10.2014. 14:51

Články o Montessori

Pokoj v duši - článok o našej škole v časopise Dobrá škola 

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/dat-dieta-do-inej-skoly-nie-je-lahke-ale-moze-to-stat-za-to/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika-skusenosti-z-praxe/

Montessori, aneb "když si děti mohou dělat, co chtějí".

Tradičné vyučovanie ochudobňuje naše deti

 

Komentáre (1) 06.07.2014. 08:03

Ako sa v našej škole učí...

Ak chcete vedieť, ako sa v našej škole učí  a ako sa v nej  naši žiaci cítia,
pozrite si prezentáciu  Pavly Geschwandtnerovej a Margaréty Rušinovej,
žiačok III. trojročia na konferencii Škola pre 21. storočie,
ktorá sa konala 16. mája 2014 v Bratislave.
http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html

Prezentácia č. 6 s názvom Ako sa učíme v našej škole, prednáška žiačok Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori

12.06.2014. 21:03

Montessori kurz - pani Štarková

Milí rodičia, priatelia Montessori pedagogiky. Pani Štarková organizuje na Slovensku a v Českej republike mnoho rokov kurz o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori - "Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom(dedkom), dobrou au pair":


1.stupeň:"Aktivity každodenného života" pre vek 0-6rokov

2.stupeň:"Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6rokov
3.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Geometria" 1-12rokov
4.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika I." 4-12rokov
5.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika II." 5-12rokov
6.stupeň:"Geografia, Zoológia, Botanika" pre vek 1-12rokov
7.stupeň:"Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,
Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12rokov
8.stupeň:"Reč, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie" 0-12rokov
9.stupeň: "Zlomky" pre vek 5-12rokov

Po absolvovaní 1. a 2.stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie.


Termíny najbližších kurzov:

04. 04. 2016 - Bratislava - 8. stupeň

18.06. 2016 - Bratislava - 6. stupeň

19.06. 2016 - Bratislava - 7. stupeň

02.09. 2016 - Bratislava - 4. stupeň

03.09. 2016 - Bratislava - 5. stupeň

05.11. 2016 - Bratislava - 3. stupeň
06.11. 2016 - Bratislava - 9. stupeň

17.12. 2016 - Bratislava - 1. stupeň
18.12. 2016 - Bratislava - 2. stupeň

11.03.2017 - Bratislava - 3.stupeň

12.03.2017 - Bratislava - 8. stupeň

01.04.2017 - Bratislava - 1. stupeň

02.04.2017 - Bratislava - 2. stupeň

29.04.2017 - Bratislava - 4. stupeň

30.04.2017 - Bratislava - 5. stupeň

27.05.2017 - Bratislava - 6. stupeň

28.05.2017 - Bratislava - 7. stupeň

 22.7.2017 - Bratislava 1.stupeň

 23.7.2017 - Bratislava 2.stupeň

12.8.2017 - Bratislava 6.stupeň

13.8.2017 - Bratislava 7.stupeň

 9.9.2017 -  Bratislava 3.stupeň

10.9.2017 - Bratislava 8.stupeň

15.9.2017 -  Bratislava "KURZ PRE MUŽOV" prehľad Montessori metódy

 4.11.2017 - Bratislava 4.stupeň-Matematika I.

 5.11.2017 - Bratislava 5.stupeň-Matematika II.

17.11.2017 - Bratislava 9.stupeň-Zlomky

18.11.2017 - Bratislava 10.stupeň-Matematika III.

Kurzy sa konajú v čase od 9-18hod.

Ak sa hlásite na 3.-8.stupeň,
uveďte, kedy ste absolvovali 1.-2.stupeň, prosím!).

Cena: 33Eur/deň. Poplatok za opakovanie 50 %.

Na kurz je potrebné nahlásiť sa u pani Štarkovej.

Lektor: MVDr. Eva Štarková, alfamilia@alfamilia.sk
mobil 0903 631 640, 0918 98 0008, 0903 609 440

02.06.2014. 06:43

Kurz Montessori - pani Bobeková

 

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemci získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Diplom vydaný Slovenskou asociáciou Montessori umožňuje absolventom pracovať v zahraničnej Montessori materskej škole.

Kurz končí záverečným kolokviom, po ktorom dostanú účastníci osvedčenie za účasť. Tí, ktorí odovzdajú určené práce a absolvujú potrebný počet hospitácií, dostanú aj diplom SAM.
Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava
Ukončenie:
záverečné skúšky, certifikát Slovenskej asociácie Montessori 
 
Bližšie info na www.montessoria.sk

21.01.2014. 09:33

Materská škola

Všetky terminy pre návštevy na školsky rok 2016/2017 sú obsadené.  Na školský rok 2017/2018 bude možné sa objednať od 15.septembra 2017.

_________________________________________

V prípade, že máte záujem navštíviť našu materskú školu, organizujeme pre Vás od novembra 2016 možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese. 

K dispozícii je návštevný čas od 7:45 – 12:00h v pondelok a štvrtok. Návšteva je ukončená konzultáciou s učiteľom.

Cena za návštevu je 15 eur za osobu.

Maximálny počet návštevníkov súčasne v jeden termín je 4.

Na návštevu sa treba vždy vopred nahlásiť na telefónnom čísle  0911 542 039.

Počas návštevy nie je povolená fotodokumentácia.
 
Je dôležité, aby ste si pred návštevou u nás prečítali pravidlá, ktoré je pri samotnej návšteve potrebné dodržiavať. 

Pravidlá pre návštevníkov nájdete tu. Nezabudnite si priniesť obuv na prezutie.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

30.10.2013. 11:03

Kontakty

 

Infonews 2017

Infonews 01/2017

Infonews 02/2017

Infonews 03/2017

 

 

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011