Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač

Plán rodičovských stretnutí a skráteného vyučovania 2014-2015

Rodičovské stretnutia MŠ:

 • 02. september 2014 (17.00 - 18.00)
 • 27. januára 2015

Rodičovské stretnutia ZŠ:

 • 02. september 2014 (10.00 - 12.00)
 • 11. november 2014 (16.00 - 18.00)
 • 09. apríl 2015 (16.00 - 18.00)

Semináre pre rodičov:

 • 08. november 2014 (9.00 -17.00) úvodný seminár
 • 16. máj 2015 (9.00 - 17.00)  úvodný seminár

Termíny skráteného vyučovania (do 12.30):

 • 07. október 2014
 • 04. november 2014
 • 02. december 2014
 • 03. február 2015
 • 10. marec 2015
 • 14. apríl 2015
 • 05. máj 2015
 • 02. jún 2015

 Zasadnutie Rady školy:

 • 21. apríl 2015

Komentáre (0) 09.01.2015. 14:03

Kurz R+R

Občianske združenie Inštitút Marie Montessori v SR
v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ Marie Montessori v Bratislave
si Vás dovoľujú pozvať na kurz
REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Kurz bude prebiehať na jar 2015 pod vedením psychológov Tatjany a Pavla Kopřivovcov.
Podrobnosti nájdete v priloženom odkaze.

public/image/Pozvanka R+R Jar 2015-1.pdf

Milí rodičia a priatelia,
 
radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania letného pobytového kurzu Respektovat a být respektovaný s programom pre deti.
Bližšie informácie nájdete na v pozvánkach:
Víkend R+R a Letný pobyt R+R.

 

Komentáre (0) 12.12.2014. 09:34

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk - dodávka zemného plynu

Komentáre (0) 20.11.2014. 13:38

Rada školy

Milí rodičia,

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ s MŠ Marie Montessori za školský rok 2013-14 nájdete tu.

Štatút Rady školy si môžete prečítať tu.

Najbližšie zasadnutie Rady školy bude 21.04.2015. 

RADA ŠKOLY

Na škole funguje Rada školy v zložení: 

zriaďovateľ: Ivan Juráš  

zástupca za zriaďovateľa: Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ: Hana Horáková , Ivana Valachová 

 zástupcovia za rodičov ZŠ: Katarína Lesayová  Rastislav Geschwandtner

 zástupcovia za učiteľov MŠ: Elena Černá, Eva Vyšňovská

 zástupcovia za učiteľov ZŠ: Alena Balogova, Peter Rybanský

 zástupca za nepedagogicky zbor: Monika Vadkertiová

 

 

Komentáre (0) 28.10.2014. 14:51

Články o Montessori

Pokoj v duši - článok o našej škole v časopise Dobrá škola 

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/dat-dieta-do-inej-skoly-nie-je-lahke-ale-moze-to-stat-za-to/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika/

http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/montessori-pedagogika-skusenosti-z-praxe/

Montessori, aneb "když si děti mohou dělat, co chtějí".

Tradičné vyučovanie ochudobňuje naše deti

 

Komentáre (0) 06.07.2014. 08:03

Ako sa v našej škole učí...

Ak chcete vedieť, ako sa v našej škole učí a ako sa v nej naši žiaci cítia,
pozrite si prezentáciu Pavly Geschwandtnerovej a Margaréty Rušinovej,
žiačok III. trojročia na konferencii Škola pre 21. storočie,
ktorá sa konala 16. mája 2014 v Bratislave.
http://skolapre21storocie.nds.sk/video.html

Prezentácia č. 6 s názvom Ako sa učíme v našej škole, prednáška žiačok Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori

Komentáre (1) 12.06.2014. 21:03

Montessori kurz - pani Štarková

Milí rodičia, priatelia Montessori pedagogiky. Pani Štarková organizuje na Slovensku a v Českej republike mnoho rokov kurz o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori - "Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom(dedkom), dobrou au pair":


1.stupeň:"Aktivity každodenného života" pre vek 0-6rokov

2.stupeň:"Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6rokov
3.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Geometria" 1-12rokov
4.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika I." 4-12rokov
5.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika II." 5-12rokov
6.stupeň:"Geografia, Zoológia, Botanika" pre vek 1-12rokov
7.stupeň:"Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,
Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12rokov
8.stupeň:"Reč, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie" 0-12rokov
9.stupeň: "Zlomky" pre vek 5-12rokov

Po absolvovaní 1. a 2.stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie.


Termíny najbližších kurzov:

25. 04. 2015 - Bratislava - 4. stupeň

26. 04. 2015 - Bratislava - 5. stupeň

13. 06. 2015 - Bratislava - 6. stupeň

14. 06. 2015 - Bratislava - 7. stupeň

04. 07. 2015 - Bratislava - 1. stupeň

05. 07. 2015 - Bratislava - 2. stupeň

Kurzy sa konajú v čase od 9-18hod.

Cena: 33Eur/deň. Poplatok za opakovanie 50 %.

Na kurz je potrebné nahlásiť sa u pani Štarkovej.

Lektor: MVDr. Eva Štarková, alfamilia@alfamilia.sk
mobil 0903 631 640, 0918 98 0008, 0903 609 440

02.06.2014. 06:43

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011