Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač
Úvodná stránka · Montessori vzdelávanie

Montessori kurz - pani Štarková

Milí rodičia, priatelia Montessori pedagogiky. Pani Štarková organizuje na Slovensku a v Českej republike mnoho rokov kurz o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori - "Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom(dedkom), dobrou au pair":


1.stupeň:"Aktivity každodenného života" pre vek 0-6rokov

2.stupeň:"Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6rokov
3.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Geometria" 1-12rokov
4.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika I." 4-12rokov
5.stupeň:"Rozvíjanie matematického myslenia-Aritmetika II." 5-12rokov
6.stupeň:"Geografia, Zoológia, Botanika" pre vek 1-12rokov
7.stupeň:"Kozmická výchova (Veľký tresk, galaxie, hviezdy, súhvezdia,
Slnko a planéty, Zem - geologický čas, dinosaury...) pre vek 3-12rokov
8.stupeň:"Reč, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie" 0-12rokov
9.stupeň: "Zlomky" pre vek 5-12rokov

Po absolvovaní 1. a 2.stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie.


Termíny najbližších kurzov:

04. 04. 2016 - Bratislava - 8. stupeň

18.06. 2016 - Bratislava - 6. stupeň

19.06. 2016 - Bratislava - 7. stupeň

02.09. 2016 - Bratislava - 4. stupeň

03.09. 2016 - Bratislava - 5. stupeň

05.11. 2016 - Bratislava - 3. stupeň
06.11. 2016 - Bratislava - 9. stupeň

17.12. 2016 - Bratislava - 1. stupeň
18.12. 2016 - Bratislava - 2. stupeň

11.03.2017 - Bratislava - 3.stupeň

12.03.2017 - Bratislava - 8. stupeň

01.04.2017 - Bratislava - 1. stupeň

02.04.2017 - Bratislava - 2. stupeň

29.04.2017 - Bratislava - 4. stupeň

30.04.2017 - Bratislava - 5. stupeň

27.05.2017 - Bratislava - 6. stupeň

28.05.2017 - Bratislava - 7. stupeň

 22.7.2017 - Bratislava 1.stupeň

 23.7.2017 - Bratislava 2.stupeň

12.8.2017 - Bratislava 6.stupeň

13.8.2017 - Bratislava 7.stupeň

 9.9.2017 -  Bratislava 3.stupeň

10.9.2017 - Bratislava 8.stupeň

15.9.2017 -  Bratislava "KURZ PRE MUŽOV" prehľad Montessori metódy

 4.11.2017 - Bratislava 4.stupeň-Matematika I.

 5.11.2017 - Bratislava 5.stupeň-Matematika II.

17.11.2017 - Bratislava 9.stupeň-Zlomky

18.11.2017 - Bratislava 10.stupeň-Matematika III.

Kurzy sa konajú v čase od 9-18hod.

Ak sa hlásite na 3.-8.stupeň,
uveďte, kedy ste absolvovali 1.-2.stupeň, prosím!).

Cena: 33Eur/deň. Poplatok za opakovanie 50 %.

Na kurz je potrebné nahlásiť sa u pani Štarkovej.

Lektor: MVDr. Eva Štarková, alfamilia@alfamilia.sk
mobil 0903 631 640, 0918 98 0008, 0903 609 440

02.06.2014. 06:43

Kurz Montessori - pani Bobeková

 

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemci získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Diplom vydaný Slovenskou asociáciou Montessori umožňuje absolventom pracovať v zahraničnej Montessori materskej škole.

Kurz končí záverečným kolokviom, po ktorom dostanú účastníci osvedčenie za účasť. Tí, ktorí odovzdajú určené práce a absolvujú potrebný počet hospitácií, dostanú aj diplom SAM.
Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava
Ukončenie:
záverečné skúšky, certifikát Slovenskej asociácie Montessori 
 
Bližšie info na www.montessoria.sk

21.01.2014. 09:33

Nový web Slovenskej asociácie Montessori

Milí rodičia,

radi by sme Vam oznámili, že Slovenská asociácia Montessori (SAM), ktorú založila bývalá riaditeľka školy pani Soňa Bobeková, má novú web stránku, ktorú nájdete na www.montessoria.sk. Web stránka je zatiaľ graficky v provizóriu, v budúcnosti pribudnú aj fotografie, najmä z našej školy, ale už teraz v nej nájdete množstvo informácií, ktoré Vás, ako dúfame, zaujmú. Nájdete tam aj informácie o práve prebiehajúcom ako aj o nasledujúcom Montessori kurze.

Komentáre (2) 02.06.2011. 11:45

Slovenská asociácia Montessori

Heyrovského 2, 841 03 Bratislava
IČO: 317 94 351,DIČ: 202 1491 670
tel. číslo: 0910 969 449
Kontaktná osoba: Soňa Bobeková


Charakteristika činnosti SAM:

Slovenská asociácia Montessori vznikla v roku 1998 ako občianske združenie za účelom všeobecnej podpory rozvoja Montessori pedagogiky na Slovensku.

Ciele SAM:

 • zastrešenie a koordinácia aktivít súvisiacich s Montessori pedagogikou na Slovensku

 • prednášková činnosť (oboznamovanie verejnosti s pedagogikou Márie Montessori)

 • vzdelávanie (organizovanie kurzov Montessori pedagogiky na Slovensku)

  Čítaj... 13.02.2007. 12:33

  Kontakty

   

  Infonews 2017

  Infonews 01/2017

  Infonews 02/2017

  Infonews 03/2017

   

   

  Telefonické kontakty:

  v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

  ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

  MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                    do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                    do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011