Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač
Úvodná stránka · Program dňa v MŠ

Program dňa v materskej škole

Deti 3 - 6 rokov
 7:00  -   8:00   príprava triedy, čítanie príbehu, rozcvička  
 8:00  -   8:10   ranný rozhovor (+ elipsa)
 8:10  - 10:30  voľná práca / hra detí
Deti 3 - 4 roky
10:30 - 11:30   pobyt vonku, príprava na obed
11:30 - 12:30   obed, hygiena
12:30 - 14:30   oddych/spánok, príprava na olovrant
14:30 - 15:00   olovrant
15:00 - 16:00   výchovy podľa rozvrhu (výtvarná, hudobná, dramatická, telesná, 
                           prírodovedný projekt, angličtina)
16:00 - 17:00   pobyt vonku
Deti 4 - 6 rokov
10:30 - 12:00  pobyt vonku, príprava na obed
12:00 - 13:00  obed, hygiena
13:00 - 13:30  oddych
13:30 - 16:00  vyýchovy podľa rozvrhu(výtvarná, hudobná, dramatická, telesná,
                          prírodovedný projekt, angličtina), olovrant
16:00 -17:00   pobyt vonku
 
Ráno prichádzame do škôlky do 8:00, aby sme mali dostatok času na voľnú prácu.
V tomto čase sa môžeme slobodne pohybovať v jednotlivých oddeleniach: praktický život – výtvarná, zmyslová oblasť – matematika, jazyk – kozmická a zvoliť si aktivitu podľa vlastného rozhodnutia. Pani učiteľky pritom sledujú naše senzitívne obdobia a pomáhajú nám, keď treba.
 
V PRAKTICKOM ŽIVOTE prelievame farebnú vodu, pinzetujeme a presýpame na mnoho spôsobov...

...ale tiež napríklad pomáhame s prípravou desiaty, ktorú každý papá, keď je hladný, najneskôr však do 9:40

 

V ZMYSLOVEJ OBLASTI si cibríme svoje zmysly, zdokonaľujeme sa v pojmoch dĺžky, hrúbky či výšky.

 

Pestrý a zaujímavý MATEMATICKÝ MATERIÁL nás zasväcuje do tajov čísel.

 

V JAZYKOVEJ OBLASTI sa oboznamujeme s písmenkami, slovami a pripravujeme sa na budúce čítanie a písanie. Materiál KOZMICKEJ výchovy nás učí všeličomu o vesmíre, zemi, prírode, človeku... 

 

O 8:00 - 8:10 sa zbiehame „na elipsu“. Je to naozajstná elipsa nalepená na koberci. Na elipse sa učíme chodiť pomaly a potichu a stále sústredene držíme niečo v obidvoch rukách – väčšinou podľa toho, o čom sa v ten týždeň rozprávame. Pritom nám hrá príjemná hudba. Takisto si tu zaspievame, zacvičíme, porozprávame sa...

 

No a po elipse máme voľnú prácu a po nej ideme von, kde sa môžeme dosýtosti vyšantiť a kto chce, môže sa priučiť nejakým zručnostiam – obľúbené je jesenné hrabanie lístia. Na čerstvý vzduch chodíme za každého počasia, veď aj prechádzka v gumákoch a pršiplášťoch vie byť dobrodružná. 

 

A potom hurá na obed!

 

S plnými bruškami a po náročnom predpoludní si treba trochu oddýchnuť. Niektorí ideme do postieľok, kde si vypočujeme rozprávku a ak sme veľmi unavení, zaspíme. 

 

Predškoláci si tiež trošku oddýchnu v pohodlnej polohe na koberci pri počúvaní rozprávky. 

 

Potom začínajú rôzne výchovy...

 

 

 

Popoludní sa opäť môžeme hrať, občas ideme hneď von, niečo vyrábame alebo sa rozprávame, spievame si či cvičíme a beháme. Niekoľkokrát do týždňa máme krúžky.

 

 

16.01.2008. 20:28

Kontakty

 

Infonews 2017

Infonews 01/2017

Infonews 02/2017

Infonews 03/2017

 

 

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011